Milieu & Ruimtelijke omgeving

 

Milieu is in de afgelopen 15 jaar erg belangrijk geworden in onze samenleving, waarbij de mate waarin nogal eens verschilde. Ook het management van Nederland varieerde nog als eens. Hierdoor is ook het gevoel ontstaan bij de kleine zelfstandigen, dat Nederland voorop loopt op milieugebied. Op een aantal zaken is dit ook, maar op een aantal andere punten lopen we achter. Belangrijk is om in elk geval inzicht te hebben in de milieugevolgen die je eigen onderneming veroorzaakt.

Daarnaast is inmiddels wel een trend ontstaan om overtollige wetgeving opzij te zetten en meer in algemene bewoordingen (doelvoorschriften) aan te geven waar men uit wil komen, in plaats van op welke wijze een bepaald gewenst resultaat moet worden behaald (middelvoorschriften). Hierdoor ontstaat er meer vrijheid voor de ondernemer, maar sluipt wel een risico van passieve houding.

Ook is de samenloop van wetgeving te zien. Immers de omgevingsvergunning is het paradepaardje van het ministerie van VROM . Na een geplande invoering is op 1 januari 2008 is deze inmiddels uitgesteld tot 1 augustus 2008 (informeel).

Bouwen, ruimtelijke ordening en milieu vormen gezamenlijk de omgeving. In de omgevingsvergunning komen straks zo'n 50 individuele vergunningen samen in een wet, waardoor de klanten van gemeenten (haar burgers en bedrijven) straks eenvoudiger een vergunning kunnen aanvragen. Dit zegt overigens nog niets over het verkrijgen. Momenteel is er veel belangstelling voor het eenvoudiger verlenen van vergunningen, maar de meeste gemeenten zijn hierin nog terughoudend en kijken nog (te) veel naar hun eigen organisatie in plaats van de klant centraal te stellen.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van milieu & ruimtelijke ordening:

IDMT divisie Milieu & Ruimtelijke omgeving in elke milieu en ruimtelijke ordeningskwestie.